Testiranje na SARS-CoV-2

 

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ pruža uslugu testiranja na SARS-CoV-2 na osobni zahtjev, uz plaćanje, ukoliko nemate uputnicu.
Testiranje se provodi iz uzorka obriska nazofarinksa, RT–PCR metodom molekularne dijagnostike, pri čemu se detektiraju dvije ciljane sekvence virusa.
Nalaz testiranja: U pravilu, nalazi su gotovi unutar 24 sata, a iznimno, zbog obima posla, nalazi se čekaju do maksimalno 48 sati.
Cijena usluge testiranja na SARS-CoV-2 je 501,49 kn.
Uzimanje i testiranje uzoraka za pojedince provodi se radnim danom u vremenu 9.00 – 17.00 sati, a subotom i nedjeljom od 9.00-12.00 sati.

Postupak plaćanja

Preporučamo avansno plaćanje Internet bankarstvom ili uplatnicom. Prvo odaberite termin te nakon toga možete upisati osobne podatke.
U slučaju avansnog plaćanja prilikom dolaska na testiranje potrebno je ponijeti potvrdu o uplati i potvrdu o naručivanju, a u slučaju plaćanja na lokaciji, karticom ili gotovinom, potrebno je ponijeti potvrdu o naručivanju.

Postupak uzorkovanja

Uzimanje uzoraka provodi se u Koordinaciji za prijamno-trijažnu djelatnost Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, radnim danom u vremenu 9.00 – 17.00 sati, a subotom i nedjeljom od 9.00-12.00 sati.
Prilikom dolaska u Kliniku potrebno je nositi zaštitnu masku. Molimo pripremite identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola).
Nakon dolaska u Kliniku potrebno je javiti se administratoru na blagajni (bijeli kontejner broj 5), koji će izvršiti administrativni upis i uputiti Vas na uzorkovanje uzimanjem obriska nazofarinksa.

Postupak izdavanja nalaza testiranja

Nakon dovršenog molekularnog testiranja, nalaz će biti poslan u skladu s odabranim u evidencijskom obrascu:
– ukoliko je odabir bio “e-mail” – primit ćete elektroničku poštu, a u privitku e-maila će biti nalaz Vašeg testiranja
– ukoliko je odabir bio “osobno preuzimanje u Klinici” – trebate doći u Kliniku i nalaz preuzeti od administratora na blagajni (bijeli kontejner br. 5) radnim danom u vremenu 9.00 – 17.00 sati, a subotom i nedjeljom od 9.00-12.00 sati.

Vrijeme čekanja na nalaz (od uzimanja obriska do izdavanja nalaza) je unutar 24 sata, a iznimno, zbog obima posla, do maksimalno 48 sati.

SARS-CoV-2 testing

 

The University Hospital for Infectious Diseases “Dr. Fran Mihaljević” provides SARS-CoV-2 testing on personal request, with payment.
The testing of the nasopharyngeal swab sample is performed by molecular diagnostic method (RT-PCR) for detection of two target virus sequences.
Test results: The results are usually available within 24 hours, and exceptionally, due to increased workload, the results are ready in up to a maximum of 48 hours.
The cost of the SARS-CoV-2 test is HRK 501.49.
Sampling and testing for individual requests is carried out every day from Monday to Friday from 09.00 to 17.00, and on Saturdays and Sundays from 09.00 to 12.00.

Payment procedure

Advance payment is recommended via internet banking or bank transfer.
On site payment via credit card or cash is also possible.
First select time of appointment and then you can enter personal information.
In case of payment in advance, upon arrival to the Hospital, it is necessary to bring printed out appointment confirmation and payment receipt, and in case of payment on the spot, by credit card or cash, it is necessary to bring printed out appointment confirmation.

Sampling procedure

Sampling is carried out at the Admission Triage Unit of the University Hospital for Infectious Diseases “Dr. Fran Mihaljević”, every day from Monday to Friday from 09.00 to 17.00, and Saturdays and Sundays from 09.00 to 12.00.
Please wear a protective face mask during your stay at the Hospital. Please also prepare an identification document (identity card, passport or driver’s license).
After arriving to the Hospital contact the administrator at the cash register (white container no. 5), who will sign you in and provide further directions.

Test results

After molecular testing is completed, the test result will be sent according to your selection:
– if you selected “e-mail” – your test results will be sent to the e-mail address provided in the form
– if you selected “personal collection at the Hospital” – you should come to the Hospital and collect test results in person from the administrator at the cash register (white container no.5), every day from Monday to Friday from 09.00 to 17.00, and Saturdays and Sundays from 09.00 to 12.00.

Average wait time for test results (from sampling to issuing the finding) is usually 24 hours, and exceptionally, due to increased workload, the results are ready in up to a maximum of 48 hours.

Termin za testiranje na korona virus – Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska 8, Zagreb

501,49 kn 1 minute

Kategorija: