Testiranje na SARS-CoV-2 uz A3 uputnicu

 

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ pruža uslugu testiranja na SARS-CoV-2 uz A3 uputnicu. Testiranje se provodi iz uzorka obriska nazofarinksa, RT-PCR metodom molekularne dijagnostike, pri čemu se detektiraju dvije ciljane sekvence virusa.

 

Radno vrijeme

Uzimanje i testiranje uzoraka provodi se radnim danom (ponedjeljak-petak) od 8:00-19:00 sati, subotom od 8:00-18:00 sati, te nedjeljom i blagdanom od 8:00-15:00 sati.

 

Postupak uzorkovanja

Uzimanje uzoraka provodi se u Koordinaciji za prijamno-trijažnu djelatnost Klinike. Molimo da prilikom dolaska/boravka u Klinici nosite zaštitnu masku te imate pripremljen MBO broj sa zdravstvene iskaznice te isprintanu e-mail potvrdu o rezervaciji termina za testiranje.
Nakon dolaska u Kliniku potrebno je javiti se administratoru (bijeli kontejner broj 7) koji će izvršiti administrativni upis i uputiti Vas na uzorkovanje

 

Izdavanje nalaza testiranja

U pravilu, nalazi su gotovi unutar 24 sata, a iznimno, zbog obima posla, nalazi se čekaju do maksimalno 48 sati. Nalaz se izdaje isključivo na hrvatskom jeziku i dostavlja liječniku opće/obiteljske medicine koji je ordinirao pretragu. Ukoliko pacijent izričito zatraži, nalaz se može poslati i na e-mail adresu pacijenta navedenu u online obrascu za naručivanje.

Kalendar za rezervaciju termina
za testiranje na SARS-CoV-2 uz A3 uputnicu

Napomena: Ukoliko nemate A3 uputnicu molimo da ne koristite ovaj kalendar!

Termin za testiranje na koronavirus (A3 uputnica) – Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska 8, Zagreb

1,00 kn 1 minute

Kategorija: